NUBU-konferansen 2021

DAG_1_Parallell_1_1_Truls Tømmerås.mp4

101 views onsdag den 5. januar 2022

1.1. Støtte til mestring. Truls Tømmerås.

NUBU-konferansen 2021

DAG_1_Parallell_1_2_Marius Strøm Pettersen_Juni Raak...

54 views onsdag den 5. januar 2022

1.2 Ungdomsvennlige velferdstjenester - fra ungdommen til tjenestene

NUBU-konferansen 2021

DAG_1_Parallell_2_1_Marianne Bergerud-Wichstrøm.mp4

61 views onsdag den 5. januar 2022

2.1 Ekspertpanelet i UEVO-studien: Hvordan benytte ungdoms kompetanse direkte inn i et prosjekt...

NUBU-konferansen 2021

DAG_1_Parallell_2_2_Kristin Berg Nordahl_Marte Knag...

57 views onsdag den 5. januar 2022

2.2 Samutvikling for å styrke barnevernets hjelpetiltaksarbeid

NUBU-konferansen 2021

DAG_1_Paneldebatt brukerinvolvering_&_Avslutning.mp4

55 views onsdag den 5. januar 2022

Paneldebatt om brukerinvolvering - fra et tjenesteperspektiv. Ivar Frønes, Elisabeth...

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Velkommen_og_Aaron Lyon.mp4

89 views onsdag den 5. januar 2022

Intervention Co-Creation via Human-Centers Design: Improving Implementability to Meet User Needs

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Parallell_3_1_Thomas Engell.mp4

45 views onsdag den 5. januar 2022

3.1 Brukersentrert samutvikling og implementering av tiltak i barnevernet

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Parallell_3_2_Knut Taraldsen.mp4

43 views onsdag den 5. januar 2022

3.2 Mer enn atferdsvansker: Ungdommers og familiers vurdering og tilfredshet med behandling i...

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Parallell_4_1_Dagfinn Mørkrid Thøgersen_Cathrine...

52 views onsdag den 5. januar 2022

4.1 Bekymringsfull seksuell atferd hos ungdom - er det trygt å snakke om det? Terapeutisk...

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Parallell_4_2_Hege Havnås_Siril Coch Aschjem.mp4

55 views onsdag den 5. januar 2022

4.2 Involvering av barnet i en foreldreveiledningskontekst

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Paneldebatt_&_Avslutning.mp4

75 views onsdag den 5. januar 2022

Paneldebatt om brukerinvolvering - fra et brukerperspektiv. Med Andreas Høstmælingen, Thomas...

NUBU-Konferansen 2019

Åpningsforedrag: Kjønnsforskjeller i skolen,...

381 views mandag den 9. desember 2019

Stoltenberg ledet et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen. Dette...

NUBU-Konferansen 2019

Keynote: The need to belong in childhood and adolescence:...

522 views mandag den 9. desember 2019

The important role peers play in healthy cognitive, emotional, and social development cannot be...