NUBU-Konferansen 2019

Åpningsforedrag: Kjønnsforskjeller i skolen, Stoltenbergutvalget sin rapport «Nye sjanser – bedre læring» – Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

363 visninger
mandag den 6. januar 2020

Stoltenberg ledet et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen. Dette resulterte i utredningen «Nye sjanser – bedre læring» (NOU 2019:3). Rapporten viser til komplekse årsaker som ligger til grunn for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, og som gjør at jenter gjør det bedre enn gutter på skolen.