NUBU-Konferansen 2019

Avslutningsforedrag: Den grunnleggende utfordring: Utenforskap – Ivar Frønes, NUBU.

187 visninger
mandag den 6. januar 2020

Forelesningen ser utenforskap både igjen inviduell og samfunnsmessig sammenheng. Utenforskapet skapes i et mulighetsrikt og krevende samfunn. Å bekjempe utenforskap er derfor samfunnets grunnleggende utfordring.