NUBU-konferansen 2021

DAG_1_Paneldebatt brukerinvolvering_&_Avslutning.mp4

55 visninger
fredag den 7. januar 2022
Paneldebatt om brukerinvolvering - fra et tjenesteperspektiv. Ivar Frønes, Elisabeth Backe-Hansen, Ida Lange-Nielsen, Sissel Torsvik, Lise Folkestad.