NUBU-konferansen 2021

DAG_1_Parallell_2_2_Kristin Berg Nordahl_Marte Knag Fylkesnes.mp4

57 visninger
fredag den 7. januar 2022 barnevern, grunnmodellprosjektet, hjelpetiltak
2.2 Samutvikling for å styrke barnevernets hjelpetiltaksarbeid