NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Paneldebatt_&_Avslutning.mp4

75 visninger
fredag den 7. januar 2022 brukerinvolvering
Paneldebatt om brukerinvolvering - fra et brukerperspektiv. Med Andreas Høstmælingen, Thomas Johansen, Merethe Løland, Milica Javdan, Benedicte-Marie Lio.