NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Parallell_3_2_Knut Taraldsen.mp4

43 visninger
fredag den 7. januar 2022 FFT, MST, TFCO, ungdom
3.2 Mer enn atferdsvansker: Ungdommers og familiers vurdering og tilfredshet med behandling i FFT, TFCO og MST.