NUBU-Konferansen 2019

God forgives but the brotherhood doesn’t; en samtale om utenforskap i en moderne tid – Ingvild Stjernen Tisløv , Bufdir, og Kharim Lekhal, Bufetat

576 visninger
mandag den 6. januar 2020

Kharim Lekhal og Ingvild Stjernen Tisløv er ansatt i TFCO (Treatment Foster Care – Oregon) og MST (Multisystemisk terapi) der de møter ungdom i risiko og familiene deres. Samtalen mellom dem er basert på klinisk erfaring og forsking, og vil ta for seg følgende punkter:

Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i og rundt ungdommene og deres familier, betydningen av venner og fritid, og hvordan hindre utenforskap når ungdom aktivt avviser. Alle kan bidra, men hvem gjør hva?