Skole

Hva er PALS?

347 visninger
Ønsker du å lære mer om hvordan du kan skape et positivt og støttende læringsmiljø for barn og unge? Frode Heiestad, spesialrådgiver ved NUBU, gir deg en kjapp innføring i hvordan den skoleomfattende modellen PALS (Positv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) støtter skolene i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø.