NUBU-Konferansen 2019

«It takes a village to raise a child» – Hvordan jobbe med gjengbekjempelse og hjelpe ungdom ut av kriminelle og voldelige gjenger – Ingvild S.Rasch-Olsen, Elin Guttormsen, og Caroline Victoria Furuholmen, MST Buskerud.

313 visninger
mandag den 6. januar 2020

Det har den siste tiden vært flere alvorlige hendelser i flere norske byer som lenkes til kriminelle og voldelige gjenger.  Rapporter om kriminalitet hos barn og unge i Norge viser at det er en økning i kriminalitet både når det gjelder bedrageri, rusrelatert kriminalitet, trusler, vold, vold mot politi, og seksualisert vold, og tallene har ikke vært så høye siden 2007. Politiet er spesielt bekymret for økning av vold blant jenter og voldseksponering på sosiale medier.

Det er økende bekymring for at det skal bli «svenske tilstander» i Norge, og at man skal miste kontroll over gjengmiljøer og flere politikere har engasjert seg i hvordan man kan bekjempe gjengkriminaliteten. 

MST Buskerud startet i fjor et samarbeid rundt en gjeng som har gitt ringvirkninger langt utover hva vi hadde forventet. De har gjennom et samarbeid mellom foreldre, ungdom, politi, kommune og MST klart å bekjempe en kriminell og voldelig ungdomsgjeng, og hjulpet ungdommene å oppleve annerkjennelse, mening og tilhørighet utenfor gjengen. Dette har gitt gode resultater både for ungdommene, foreldrene, støttepersoner og nærmiljøet. 

MST Buskerud presenterer hvordan de har klart dette, og deler konkrete intervensjoner og ideer.