NUBU-Konferansen 2019

NUBU-Konferansen 2019

Åpningsforedrag: Kjønnsforskjeller i skolen,...

363 views mandag den 9. desember 2019

Stoltenberg ledet et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen. Dette...

NUBU-Konferansen 2019

Keynote: The need to belong in childhood and...

516 views mandag den 9. desember 2019

The important role peers play in healthy cognitive, emotional, and social development cannot be...

NUBU-Konferansen 2019

Social/Emotional Development and the Importance...

250 views mandag den 9. desember 2019

A developmental bias exists whereby the focus in education is often on cognitive development (and...

NUBU-Konferansen 2019

Standardiserte forløp – utarbeidet for...

1.039 views onsdag den 18. desember 2019

Spisskompetansemiljø Behandling for Ungdom ble opprettet 1.november 2018. Miljøet skal jobbe for...

NUBU-Konferansen 2019

Plenumsforelesning: Mindreårige anmeldt for...

217 views mandag den 9. desember 2019

Rapporten «Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016» ble lansert i 2017. Gjennom fire ulike case...

NUBU-Konferansen 2019

Keynote: Parent-Based Treatment for Childhood...

401 views mandag den 9. desember 2019

Anxiety disorders are exceedingly prevalent in children and adolescents. Anxious children rely...

NUBU-Konferansen 2019

«It takes a village to raise a child» – Hvordan...

313 views mandag den 9. desember 2019

Det har den siste tiden vært flere alvorlige hendelser i flere norske byer som lenkes til...

NUBU-Konferansen 2019

God forgives but the brotherhood doesn’t; en...

576 views mandag den 9. desember 2019

Kharim Lekhal og Ingvild Stjernen Tisløv er ansatt i TFCO (Treatment Foster Care – Oregon) og MST...

NUBU-Konferansen 2019

Plenumsforelesning: Tankekraft. Et...

1.267 views mandag den 9. desember 2019

Tankekraft er et klassebasert livsmestringsprogram for elever i videregående skole. Målet med...

NUBU-Konferansen 2019

Avslutningsforedrag: Den grunnleggende...

187 views tirsdag den 10. desember 2019

Forelesningen ser utenforskap både igjen inviduell og samfunnsmessig sammenheng. Utenforskapet...