NUBU-Konferansen 2019

Plenumsforelesning: Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016 – Lisa Øyen Fjøsna og John-Filip Lundhaug Strandmoen, Kripos.

217 visninger
mandag den 6. januar 2020

Rapporten «Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016» ble lansert i 2017. Gjennom fire ulike case viser foredraget at mindreårige som anmeldes for voldtekt er en sammensatt gruppe, og hvor en betydelig andel utviser en bekymringsfull adferd hva gjelder seksuallovbrudd og utøvelse av annen kriminalitet, og/eller er selv utsatt for seksuallovbrudd eller vold i familien. Foredraget går også inn på i hvilken grad det er et tilstrekkelig barneperspektiv i politiets etterforskning av denne gruppen anmeldte.