NUBU-Konferansen 2019

Plenumsforelesning: Tankekraft. Et livsmestringsprogram for elever i videregående skole – Trygve Børve.

1.291 visninger
mandag den 6. januar 2020

Tankekraft er et klassebasert livsmestringsprogram for elever i videregående skole. Målet med programmet er å bidra til at ungdom utvikler interpersonlige ferdigheter og økt evne til håndtere belastning.

Programmet ble høsten 2018 og våren 2019 implementert ved de fleste videregående skolene i Østfold som ledd i et forskningsprosjekt i regi av ved Folkehelseinstituttet. Omtrent 2600 elever og 200 lærere deltok i dette.

Teoretisk er programmet basert på kognitiv teori og metode. Intensjonen er at elevenes evne til å håndtere belastning utvikles gjennom å etablere en kognitivt basert grunnlagsforståelse for egne og andres tanker og reaksjoner. Denne forståelsen benyttes så for å utvikle og trene på ferdigheter i å kunne påvirke egne følelser og for å utvikle egne tanke- og handlingsmønstre.

Et sentralt element i Tankekraft er at programmet skal gis av fagpersoner som har hatt og som skal fortsette å ha kontakt med elevene. Programmet inneholder en kursbok, manual, lærer støtte og ett opplæringsprogram for lærerne som skal gi tiltakene på sin skole. Opplæringsprogrammet for lærere går over en intens uke og skal i tillegg til å ruste dem for å drifte Tankekraft i sin klasse, bidra til at lærernes kompetanse til å forstå når elever trenger hjelp, utvikles.