NUBU-Konferansen 2019

Standardiserte forløp – utarbeidet for barnevernsinstitusjoner med fokus på behandling for ungdom – Marianne Stallvik, Reidar Egset Haug, Morten Lundgren og Elisabeth Sørlie, Spisskompetansemiljø Behandling Ungdom, Bufetat.

1.038 visninger
mandag den 6. januar 2020

Spisskompetansemiljø Behandling for Ungdom ble opprettet 1.november 2018. Miljøet skal jobbe for å følge med på, videreutvikle og formidle forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap til atferdsinstitusjoner med § 4-24 og § 4-26 plasseringer i Norge. I 2019 er oppdraget i stor grad knyttet til utvikling og implementering av et administrativt forløp for å gi ungdommer og deres familier større forutsigbarhet og forberedelser i møte med institusjonen og gjennom oppholdet.

 Så hva består dette forløpet av og hva er viktige faglige prinsipper som ligger til grunn for at ungdommer og deres familier skal oppleve trygghet og et forberedt og kompetent institusjonsmiljø?