Tagget med barnevernet

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Parallell_3_1_Thomas Engell.mp4

14 views onsdag den 5. januar 2022

3.1 Brukersentrert samutvikling og implementering av tiltak i barnevernet

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

A_Intro_Presentasjon

6 views fredag den 27. august 2021

Opplæring- Grunnmodell for hjelpetiltak - Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

B_Agenda_Trekanten

3 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak - Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

C_Risiko og beskyttelsesfaktorer

3 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak - Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

F_Kommunikasjon

3 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak - Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

G_Tiltaksplan

2 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

H_Internevaluering og rekruttering.MP4

2 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

I_Oppsummering 2021

2 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern