Tagget med brukerinvolvering

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Velkommen_og_Aaron Lyon.mp4

76 views onsdag den 5. januar 2022

Intervention Co-Creation via Human-Centers Design: Improving Implementability to Meet User Needs

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Parallell_4_2_Hege Havnås_Siril Coch...

49 views onsdag den 5. januar 2022

4.2 Involvering av barnet i en foreldreveiledningskontekst

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Paneldebatt_&_Avslutning.mp4

65 views onsdag den 5. januar 2022

Paneldebatt om brukerinvolvering - fra et brukerperspektiv. Med Andreas Høstmælingen, Thomas...