Tagget med ungdom

NUBU-konferansen 2021

DAG_1_Parallell_1_2_Marius Strøm Pettersen_Juni...

16 views onsdag den 5. januar 2022

1.2 Ungdomsvennlige velferdstjenester - fra ungdommen til tjenestene

NUBU-konferansen 2021

DAG_1_Parallell_2_1_Marianne...

23 views onsdag den 5. januar 2022

2.1 Ekspertpanelet i UEVO-studien: Hvordan benytte ungdoms kompetanse direkte inn i et prosjekt...

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Parallell_3_2_Knut Taraldsen.mp4

19 views onsdag den 5. januar 2022

3.2 Mer enn atferdsvansker: Ungdommers og familiers vurdering og tilfredshet med behandling i...

NUBU-konferansen 2021

DAG_2_Parallell_4_1_Dagfinn Mørkrid...

11 views onsdag den 5. januar 2022

4.1 Bekymringsfull seksuell atferd hos ungdom - er det trygt å snakke om det? Terapeutisk...

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

A_Intro_Presentasjon

6 views fredag den 27. august 2021

Opplæring- Grunnmodell for hjelpetiltak - Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

B_Agenda_Trekanten

3 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak - Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

C_Risiko og beskyttelsesfaktorer

3 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak - Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

F_Kommunikasjon

3 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak - Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

G_Tiltaksplan

2 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

H_Internevaluering og rekruttering.MP4

2 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern

I_Oppsummering 2021

2 views torsdag den 26. august 2021

Opplæring - Grunnmodell for hjelpetiltak – Ettervern