Skole

Ulike kartleggingsformer

66 visninger
tirsdag den 16. februar 2021 kartlegging, læringsstøtte, skolestøtte, utvikling
Kartlegging kan gi god informasjon om hvordan læring og utvkling til elever forløper, men det er ikke uvesentlig hva som brukes til hvilke formål og hvordan det skjer. Anne Arnesen, spesialrådgiver ved NUBU, gir en kort innføring i ulike kartleggingsformer.